Informacije

USLOVI NAJMA

DNEVNA CENA NAJMA podrazumeva 24 časa najma uključenih 100km. Svaki dalji kilometar naplaćuje se po važećem Cenovniku. Posle 24 časa naplaćuje se novi dan najma.
DNEVNA CENA NAJMA sa neograničenom kilometražom podrazumeva 24 časa najma i neograničenu kilometražu. Polse 24 časa naplaćuje se novi dan najma.
OGRANIČENJA ZA VOZAČE: Vozač mora imati najmanje 23 godine starosti i mora da poseduje vozačku dozvolu najmanje 2 godine.

 

OPŠTI USLOVI OSIGURANJA

Roba i teret u vozilu nisu osigurani.
OSIGURANJE BEZ UČEŠĆA U ŠTETI uključuje osiguranje vozila, osiguranje od krađe i osiguranje bez učešća. Ovo osiguranje ne uključuje osiguranje lica. Dodatno osiguranje lica (PAI) naplaćuje se 4 € po danu. Prihvatanjem ovog osiguranja korisnik ne učestvuje u šteti pričinjenoj na vozilu.
DEPOZIT NA VOZILO. Prilikom najma vozila stranka je obavezna položiti minimalni depozit kao garanciju za naplatu eventualne štete na vozilu, a prema tabeli iz Cenovnika. Depozit se vraća pri povratku vozila iz najma.
UPOTREBA VOZILA VAN GRANICA SRBIJE moguća je samo prethodnu najavu, a u slučaju krađe, štete ili udesa korisnik snosi sve troškove.
TROŠKOVI OPRAVKE AUTOGUMA I TRAJNO OŠTEĆENJE istih u celosti padaju na teret korisnika.
DOSTAVA – PREUZIMANJE vozila se ne naplaćuje na području grada, a avan područja se naplaćuje 1.500,00 din plus 10,00 din/km
TANKOVANJE vozila se naplaćuje 150,00 din. Korisnik je dužan vratiti iznajmljeno vozilo sa količinom goriva kojom ga je preuzeo.
IZDAVANJE VOZILA VAN RADNOG VREMENA naplaćuje se 1000,oo din.
OŠTEĆENJE alarma, brave, kuke, sigurnosnog čipa i radioaparata ili gubitak istih naplaćuje se kao kazna u iznosu od 12.000,00 din po komadu pojedinačno.
GUBITAK saobraćajne dozvole ili tablica naplaćuje se kao kazna u iznosu od 3.000,00 din pojedinačno.
KAO DODATNU OPREMU korisniku se daje na raspolaganje sedište za bebe po ceni od 400din/danu, GPS-NAVIGACIJA po ceni od 400din/danu, dok se lanci za sneg ne naplaćuju.
Izlazak iz zemlje Srbije/Zeleni karton 3000din

 

POSEBNE NAPOMENE

Gore navedeni uslovi osiguranja ne važe u slučaju kada je vozač koristio vozilo pod dejstvom alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava, za vožnju bez važeće ili sa oduzetom vozačkom dozvolom, kao i u slučaju namernog nanošenja štete i bahatog ponašanja.
Navedeni uslovi osiguranja takođe ne važe i u slučaju kada korisnik bez ovlašćenja INTER Rent a Car-a da na upotrebu drugom licu, a dođe do eventualne štete. U ovom slučaju korisnik snosi sve troškove, kako prema trećem licu, tako i prema Inter Rent a Car-u.
U SLUČAJU HAVARIJE vozila korisnik odnosno vozač je u obavezi da dostavi sledeće:
Izjavu o nastanku havarije
Izjavu lica koje je krivac za havariju
Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste štete